Pengenalan 

Penganjuran program #KELUARGA MALAYSIA : Minggu Agrikomoditi 2021 @MyKomoditi 2021 merupakan salah satu program Bertemu Pelanggan di peringkat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) dengan kumpulan sasaran. 

Pada tahun ini, program dan aktiviti #KELUARGA MALAYSIA : Minggu Agrikomoditi 2021 @MyKomoditi 2021 dianjurkan secara maya melalui 
laman web MyKomoditi 2021: https://mykomoditi.mpic.gov.my
 
Tema Program #KELUARGA MALAYSIA : Minggu Agrikomoditi 2021 @MyKomoditi 2021 adalah:
"Kemampanan dan Kemakmuran Bersama" 
 

Objektif Penganjuran

 

Program #KELUARGA MALAYSIA : Minggu Agrikomoditi 2021 @MyKomoditi 2021 diadakan bertujuan:

  • Menghargai sumbangan sektor agrikomoditi kepada pembangunan Negara di samping menyampaikan maklumat terkini berkaitan inisiatif, teknologi dan inovasi di Kementerian dalam pembangunan sektor huluan dan hiliran agrikomoditi;
  • Menarik minat masyarakat menceburi bidang kerjaya dan keusahawanan berasaskan komoditi bagi meningkatkan taraf ekonomi; dan
  • Memberi pendedahan kepada golongan belia untuk mengikuti latihan dalam sektor perladangan dan komoditi.

Promo